Betoog van Simon Dixon waarin hij voorstelt nog slechts geld te scheppen om waarde te creëren en geen geld meer te scheppen om waarde te onttrekken. Het is inmiddels wel duidelijk dat zolang we de manier waarop we geld creëren niet verandert, we onduurzaamheid, instabiliteit en ongelijkheid blijven creëren. Politici, bankiers en economen focussen zich dus ten onrechte op wat geld doet. Zij zouden zich beter kunnen afvragen waar ons geld vandaan komt. Omdat zij de kern ongemoeid laten, zijn zij niet in staat de financieel-economische crisis op te lossen.