Divergent denken is de capaciteit om een vraag op verschillende manieren te interpreteren en veel mogelijke antwoorden op een vraag te vinden.  Dit is dus niet hetzelfde als creativiteit. Creativiteit is zoiets als het hebben van orginele ideeën die waarde toevoegen in de wereld.

Dit filmpje toont dat we allemaal de kwaliteit bezitten om divergent te denken, maar dat deze kwaliteit afneemt tijdens ons leven. Dit komt voornamelijk  omdat we in het onderwijs leren dat er slechts één antwoord op één vraag is. Dit is precies waarom ik filosoferen zo’n essentieel onderdeel van het leven vind. Filosofie richt zich in tegenstelling tot de wetenschap op de grote vragen waarop geen definitieve antwoorden mogelijk zijn. De wetenschap maakt problemen doorgaans kleiner waardoor het zicht op het geheel afneemt.

Ook een van de grootste wetenschappers aller tijden, Albert Einstein, zag het belang van verbeelding in. Hij zei:

“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand.”

Sir Ken Robinson laat in dit fimpje zien waar het fout gaat in onze educatie. Ook hier is een andere manier van kijken nodig om vooruitgang te boeken. We zullen de denkpatronen en de onderwijssystemen van het financieel industriële tijdperk achter ons moeten laten; pas dan kunnen er echt nieuwe wegen bewandeld gaan worden.