Zojuist las ik een artikel van George Monbiot. Dit deed mij herinneren aan bovenstaand plaatje dat ik soms gebruik. Het artikel begint met woorden:

“It is, perhaps, the greatest failure of collective leadership since the first world war. The Earth’s living systems are collapsing, and the leaders of some of the most powerful nations – the US, the UK, Germany, Russia – could not even be bothered to turn up and discuss it. Those who did attend the Earth summit last week solemnly agreed to keep stoking the destructive fires: sixteen times in their text they pledged to pursue “sustained growth”, the primary cause of the biosphere’s losses.”

Net als Monbiot verbaas ik mij regelmatig. Ik vraag mij vaak af hoe kan het dat massale investeringen in hernieuwbare energie uitblijven. Eenvoudige logica toont toch aan dat investeringen in hernieuwbare energie altijd te prefereren zijn boven investeringen in fossiele brandstoffen? Het maakt niets uit of global warming wel of niet bestaat. Bijgevoegd schema is kinderlijk eenvoudig, toch? De mensheid dient de onderste regel van het schema altijd te prefereren boven de bovenste regel. Links of rechts is geen keuze. Global warming bestaat of bestaat niet.

Het uitblijven van een revolutie op het gebied van energie vertelt mij eigenlijk maar een ding: bestaande economische en politieke systemen disfunctioneren. Onze wereldeconomie is gebouwd rondom een eindige brandstof en onze politieke instellingen zijn niet in staat onze lange termijn welzijn veilig te stellen. Dit alles komt, omdat de machtsverhoudingen verstard zijn. Multinationals als Shell, ExxonMobil, Total, en Chevron beschermen de eigen machtspositie en zijn niet bezig met het algemeen belang.

Om een transitie naar een duurzame en solidaire economie te realiseren zullen wij het streven naar geld, economische groei en winstmaximalisatie moeten laten vallen, en praktisch moeten gaan nadenken over wat er nodig is: het oplossen van energieschaarste. Ik stel dat wij oneindige energie kunnen realiseren indien de slimste jongens en meisjes hierover nadenken. Helaas richten velen zich momenteel nog op zaken als complexe juridische constructies, onbegrijpelijke financiële producten en diepzee olieboringen. Het menselijk denkvermogen wordt onjuist benut, ofwel inefficiënt ingezet.

Het mag helder zijn dat complete overschakeling naar hernieuwbare energiebronnen op termijn noodzakelijk is; alleen op deze manier kan het voortbestaan van de mensheid gegarandeerd worden. Het financiële rendement is in feite totaal onbelangrijk. Geld kan lege olieputten immers niet vullen. Complete overschakeling zal minstens twintig jaar, en veel grondstoffen, energie en manuren kosten. Wij mogen als groep niet te traag reageren; indien te veel fossiele brandstoffen en mineralen verbruikt zijn, zijn er te weinig middelen om over te schakelen en wordt de technische vooruitgang van de afgelopen paar honderd jaar teniet gedaan. Het is dus zaak logica toe te passen in de besluitvorming en ons niet te laten leiden door financieel rendement en machtsconstructies. Andere waarden zijn nodig!