Aristoteles en speculatie

Wat kunnen wij leren van Aristoteles? Een hoop. Hij maakte namelijk 2500 jaar geleden reeds onderscheid tussen economie en chrematistiek. Economie is volgens Aristoteles de kunst om in het onderhoud te voorzien. Onder chremastistiek verstaat hij de kunst om geld te maken.

Anders gezegd, economie beperkt zich tot het verkrijgen van goederen die noodzakelijk zijn voor het leven en voor het huishouden of die nuttig zijn voor de staat, en chrematistiek draait om vermeerdering van geld. Het middel wordt doel. Het streven dat hiermee gepaard gaat is onbegrensd, omdat het doel geen grens heeft. De verwarring tussen deze twee vormen die in elkaar grijpen, heeft ertoe geleid dat vele economen, politici en bankiers het in stand houden en het vermeerderen van het geld tot in het oneindige als het uiteindelijke doel van de economie beschouwen. Ik vraag mij af waarom wij deze simpele les van Aristoteles zijn vergeten. Intellectuele luiheid?

Doorgaan met het lezen van “Aristoteles en speculatie”