Aristoteles en speculatie

Wat kunnen wij leren van Aristoteles? Een hoop. Hij maakte namelijk 2500 jaar geleden reeds onderscheid tussen economie en chrematistiek. Economie is volgens Aristoteles de kunst om in het onderhoud te voorzien. Onder chremastistiek verstaat hij de kunst om geld te maken.

Anders gezegd, economie beperkt zich tot het verkrijgen van goederen die noodzakelijk zijn voor het leven en voor het huishouden of die nuttig zijn voor de staat, en chrematistiek draait om vermeerdering van geld. Het middel wordt doel. Het streven dat hiermee gepaard gaat is onbegrensd, omdat het doel geen grens heeft. De verwarring tussen deze twee vormen die in elkaar grijpen, heeft ertoe geleid dat vele economen, politici en bankiers het in stand houden en het vermeerderen van het geld tot in het oneindige als het uiteindelijke doel van de economie beschouwen. Ik vraag mij af waarom wij deze simpele les van Aristoteles zijn vergeten. Intellectuele luiheid?

Doorgaan met het lezen van “Aristoteles en speculatie”

Geld en alternatieven

Gisteren heb ik een Studium Generale Lezing gegeven met de titel: wat is er mis met ons geldstelsel? De avond was georganiseerd door het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts en Transition Town Doorn. Minstens 80 mensen waren aanwezig.

Eerst een presentatie van een uur over de achtergrond, de kenmerken en de belangrijkste tekortkomingen van het huidige geldsysteem en de alternatieven. Vervolgens een discussie met de zaal van een uur. Hierbij de sheets. Een film volgt. Afgesproken is om een vervolgbijeenkomst te organiseren om de verschillende complementaire geldstelsels te verkennen.

Make Finance Work

Filmpje waarin helder wordt uitgelegd waarom het monetair maken van de natuur niet de oplossing is voor de crises. De logica van financiële markten is simpelweg niet bruikbaar om sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid te realiseren. Gelukkig zijn er alternatieve economische systemen. Deze verdienen ruimte. Het is tijd dat politici, economen en topbestuurders dit gaan beseffen.

E-Book Geld draait de wereld door.

Naar aanleiding van de conferentie ‘Geld draait de wereld door’ in de Rode Hoed op 23 maart 2012 heb ik de afgelopen drie weken samen met Willemijn Kemp en Dirma Nagelhout een E-Book gemaakt. Velen anderen hebben input gegeven waardoor het zeer snel gerealiseerd kon worden. De problemen van het huidige geldsysteem en oplossingen worden besproken. Het E-Book is gratis beschikbaar en mag uiteraard verspreid worden.

E-Book Geld draait de wereld door.

The Market is Never Wrong

 Miljoenen mensen worden nog steeds opgeleid met dit filosofisch statement. Ik ben dus geen uitzondering. Tijdens een trading course bij Amplfy Trading was dit de belangrijkste les en daarom hing deze spreuk aan onze muur. Langzaam maar zeker ging ik steeds meer twijfelen aan ‘the market is never wrong’. Er  is geen wetenschappelijk bewijs voor, in feite is dit statement pure ideologie. Ik vraag mij af of de menselijke ratio niet veel meer weet dan de markt? Is mijn eigen afweging niet vele malen scherper dan de marktprijs?

Doorgaan met het lezen van “The Market is Never Wrong”