Divergent denken

Divergent denken is de capaciteit om een vraag op verschillende manieren te interpreteren en veel mogelijke antwoorden op een vraag te vinden.  Dit is dus niet hetzelfde als creativiteit. Creativiteit is zoiets als het hebben van orginele ideeën die waarde toevoegen in de wereld.

Dit filmpje toont dat we allemaal de kwaliteit bezitten om divergent te denken, maar dat deze kwaliteit afneemt tijdens ons leven. Dit komt voornamelijk  omdat we in het onderwijs leren dat er slechts één antwoord op één vraag is. Dit is precies waarom ik filosoferen zo’n essentieel onderdeel van het leven vind. Filosofie richt zich in tegenstelling tot de wetenschap op de grote vragen waarop geen definitieve antwoorden mogelijk zijn. De wetenschap maakt problemen doorgaans kleiner waardoor het zicht op het geheel afneemt.

Doorgaan met het lezen van “Divergent denken”