Beyond the nation state

Deze slideshow vereist JavaScript.

Recently I came across a map of flags that looked like an Ardvanderlinden work of my brother and me. Nowadays we could on the internet easily find more maps made of flags. Above a selection. I think the first person who made this kind of works was Alighiero Boetti (1940). He is famous for a series of embroidered maps of the world created between 1971 and his death in 1994.

Boetti-Installation-Mappa-600x450

His Mappas reflect a changing geopolitical world from 1971 to 1994. A period that included among others the collapse of the Soviet Union and the fall of the Berlin Wall.  Embroidered by up to 500 artisans in Afghanistan and Pakistan, the maps were the result of a collaborative process leaving the design to the geopolitical realities of the time, and the choice of colours to the artisans responsible for the embroidery. The maps delineate the political boundaries of the countries; some nations, such as Israel, are not represented because the Taliban regime of Afghanistan did not then recognize their existence. This quote of Boetti about his work is excellent:

“For me the work of the embroidered Mappa is the maximum of beauty. For that work I did nothing, chose nothing, in the sense that: the world is made as it is, not as I designed it, the flags are those that exist, and I did not design them; in short I did absolutely nothing; when the basic idea, the concept, emerges everything else requires no choosing.”

I do like Boetti’s Mappas and I find it interesting to see that flags and countries are changing; nation states are not given, they are fluid. In 2013 it is very clear that flags, countries and their borders are strictly human ideas that undermine the unity of life and are one of the main causes of inequality in the world. So, the big question is: what is beyond the nation state? What is next?

Handmade in Afghanistan

Deze slideshow vereist JavaScript.

‘Handmade in Afghanistan’ is the latest project by Ardvanderlinden (my brother and me). It’s a handmade Afghan carpet (190×295 cm); it’s partly Kelim, partly Persian carpet with the text ‘Ardvanderlinden made in Afghanistan’ (last words in Farsi).

We would like to thank Farshad Omidi-Karkani. Without his effort it wouldn’t have been possible to accomplish this project. More works to spread the message ‘ unity through identity’ coming soon.

Boeddhisme: filosofie en religie

Inmiddels hebben ik en mijn geliefde de Tibetaanse gemeenschap in Bir verlaten en zijn wij sinds 2 nachten in Boven Dharamsala ofwel McLeod Ganj. Dit Indiase stadje is woonplaats van de Dalai Lama. In Bir hebben wij enkele bijeenkomsten van Dzongsar Khyentse Rinpoche in een boeddhistisch klooster bijgewoond. Vooral ik vond het tegenvallen omdat de bijeenkomsten voornamelijk bestonden uit rituelen en gezang en er nauwelijks wijsheden werden verkondigd. Normaliter doet Dzongsar dit wel in zijn boeken (zie oa dit blog). Urenlange bijeenkomsten met honderden monniken en ruim honderd Westerlingen zijn naar mijn mening niet van deze tijd…

Ik vind het wel boeiend om zelf het verschil tussen boeddhistische filosofie en boeddhistische religie te beleven. Het zet tot het denken. Boeddhisten lijken zelf ook met dit vraagstuk te worstelen. Een paar dagen geleden kwamen we onderstaand krantenartikel tegen op de muur een winkel in Bir. In dit artikel stelt de Dalai Lama:

“I don’t favour constructing a monastery or a temple. I’d prefer an academic centre of learning instead, and somewhere that could be a focus for the study of Buddhist philosophy and secular ethics.”  

Inmiddels heb ik het boek Beyond Religion – Ethics for a whole world van de Dalai Lama gekocht. Ben benieuwd. In McLeod Ganj hangen trouwens op veel plekken quotes van de Dalai Lama aan de muur. Deze over universele verantwoordelijkheid is prachtig:

“I believe that we must consciously develop a greater sense of Universal Responsibility. We must learn to work not just for our own individual self, family or nation, but for the benefit of all mankind.” 

Toch nog een beetje wijsheid uit India. Cheers Dalai Lama!

foto artikele Dalai Lama

 

 

 

 

 

 

Fascinerende Documentaire van Tom Shadyac

Ik werd getipt op de documentaire I am van filmregisseur Tom Shadyac. Via deze link is hij te bekijken (met Hebreeuwse ondertiteling…). Shadyac is bekend van onder andere The Nutty Professor en Liar Liar. Na een fietsongeluk in 2007 is hij een compleet andere weg ingeslagen. Hij realiseerde zich dat hij leefde in een wereld vol leugens, vol misvattingen en is op zoek gegaan naar een nieuw wereldbeeld. I am is het resultaat.

Twee vragen staan centraal in deze documentaire: What’s Wrong With the World? en What Can We Do About it? Het heersende materialistische mechanische wereldbeeld wordt door diverse filosofen, wetenschappers en religieuze leiders heftig bekritiseerd. Mensen zijn veel meer dan zelfingenomen concurrerende machines. Wij veronderstellen momenteel vaak ten onrechte dat geluk en rijkdom synoniemen zijn. Hierdoor is de economie een monster geworden, zijn wij de markt gaan zien we als een zelfstandig ding en scheiden wij voortdurend de mens en de natuur.

Shadyac laat zien dat in inheemse gemeenschappen coöperatie wordt gewaardeerd en competitie wordt gezien als een ziekte. Op heldere wijze legt hij uit dat Darwin verkeerd is geïnterpreteerd. Darwin stelde dat sympathie het belangrijkste kenmerk van de mens is. De basis van de natuur is dan ook niet concurrentie, maar coöperatie  en democratie. Het lijkt er sterk op dat de mensheid de eigen natuur verkeerd begrepen heeft en dat dit het probleem van onze tijd is. Onderlinge verbondenheid is niet alleen iets spiritueels, maar inmiddels ook een wetenschappelijk feit. We are all one. Eenheid bestaat. Wetenschap en oude religies wijzen anno 2012 dezelfde kant op.

Het vergaren van eigendom buiten de eigen behoefte is volgens Shadyac lange tijd in de menselijke geschiedenis gezien als een mentale ziekte. Niets in de natuur neemt meer dan het nodig heeft. Alleen moderne mensen doen dit. In het lichaam noemen we cellen die te veel nemen kanker. Shadyac noemt zijn documentaire zelfs the story of mental illness; privé bezit van vliegtuigen en kolossale huizen te midden van armoede en honger is een ziekte. Wat Shadyac’s verhaal sterk maakt, is dat hij zijn eigen mansion verkocht heeft en veel geld heeft weggegeven. Hij leeft zijn woorden. Dat is praktische filosofie. I am is dan ook een prachtige titel. Check it.

Het eind van landen

In 2008 schilderden mijn broertje Roel en ik in New York voor het eerst vlaggen om grenzen ter discussie te stellen. Sindsdien maken wij, onder de naam ardvanderlinden, geregeld kunst over identiteit en landen; wij vragen ons nog steeds af waarom er landen zijn,  waarom mensen grenzen trekken, waarom mensen de wereld splitsen. Sinds enige maanden verzamelen wij unity in zoveel mogelijk talen, zie bovenstaand filmpje. Bijdragen zijn nog steeds welkom (versturen naar info at ardvanderlinden.com).

Het concept land heeft in onze ogen een belangrijke cultuur-historische en geografische betekenis, maar wij kunnen anno 2012 toch niet anders dan concluderen dat de huidige landsgrenzen enkel eenheid en vrijheid verhinderen. Politiek en economisch zijn landen slechts machtsmiddelen. Wij leven momenteel allemaal in een wereld waar geld, goederen en dieren vrijer zijn dan mensen. Vossen, vogels en vissen mogen wel grenzen oversteken, mensen niet. Landen en grenzen zijn puur menselijke concepten die de eenheid van het leven ondermijnen en de grootste veroorzakers voor ongelijkheid, ongeluk en strijd zijn. De ongelijkheid per land is tientallen malen groter en erger dan de ongelijkheid van geslacht of geloof. Landen ontnemen ons vrijheid en bemoeilijken gelijke kansen. De boeddhist Dzongsar merkt in zijn boek Wanneer ben je een boeddhist? op:

“Naties jagen op grote schaal geluk en de beëindiging van lijden na, door om territorium, olie, ruimte, financiële markten en macht te vechten. Ze voeren preventieve oorlogen om verwacht lijden vóór te zijn.”

Het lijden uitbannen lukt echter niet. Staten falen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is misschien wel het voorbeeld bij uitstek van het falen van staten en het gebrek aan daadkracht. Deze Verklaring is in 1948 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. 64 jaar later concluderen wij de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens weinig meer is dan een papieren belofte, een illusie. Het lijkt er sterk op dat landen niet meer van deze tijd zijn. Aristoteles zei ruim tweeduizend jaar geleden:

“De staatsvorm moet zich richten naar de behoefte van de wereldgemeenschap en de betreffende tijd.”

 Wij stellen dat het eind van landen nabij is. Een wereldgemeenschap met regionale economieën waar mensen vrij, duurzaam en rijk kunnen leven is mogelijk en ligt binnen handbereik. Landen en grenzen dienen overwonnen te worden om eenheid en vrijheid te bereiken.

Geld bepaalt ons wereldbeeld

Vraag iemand waarom hij of zij iets niet doet en na een paar keer ‘waarom?’ is het antwoord nagenoeg altijd ‘geld’. Geld is in onze hedendaagse samenleving vaker een hindernis dan een middel om onze doelen te bereiken. Geld maakt ons eerder onvrij dan vrij. Dit komt, omdat schaarste is ingebouwd in het huidige geldsysteem. Wat zijn de kenmerken van ons huidige geldsysteem?

1) Geld hoort bij een natie (of groep van naties).

2) Al het geld is fiat geld.

3) Geld = Schuld en wordt door private banken gecreëerd.

4) Op nagenoeg alle schuld wordt rente geheven.

Rente zorgt voor een constante druk op de maatschappij om te groeien. Zonder groei kan niet iedereen voldoen aan zijn renteverplichtingen en neemt het aantal faillissementen en wanbetalers toe.

Daarnaast zien wij onszelf door geld als afgescheiden eenheden, terwijl alles – werkelijk alles – met elkaar verbonden is. Financiële onafhankelijkheid is een bedrieglijke vorm van onafhankelijkheid; zij negeert de afhankelijkheid van mensen onderling en de menselijke afhankelijkheid van de natuur. Desmond Tutu gebruikt de Zuid-Afrikaanse uitdrukking Ubuntu om onderlinge verbondenheid te omschrijven:

“One of the sayings in our country is Ubuntu – the essence of being human. Ubuntu speaks particularly about the fact that you can’t exist as a human being in isolation. It speaks about our interconnectedness. You can’t be human all by yourself, and when you have this quality – Ubuntu – you are known for your generosity. We think of ourselves far too frequently as just individuals, separated from one another, whereas you are connected and what you do affects the whole World. When you do well, it spreads out; it is for the whole of humanity.”

Zonder aanpassing van ons geldsysteem zal ons wereldbeeld niet veranderen en zullen de crises niet weggaan. Gelukkig is het neoliberalisme bijna definitief failliet en staat het huidige geldsysteem op wankelen. Dit biedt mogelijkheden voor andere waardesystemen, systemen die ons bevrijden in plaats van vangen.

Charles Eisenstein vraagt zich in onderstaand filmpje terecht af: ‘When do we give up the game?’  Laten we daar allemaal eens over na denken, alleen en met elkaar. Het kan (en moet) anders!

The Road to Freedom

The Road to Freedom is een goede – realistische – documentaire over Mahatma Gandhi (1869 – 1948). Helder wordt aangetoond dat zijn ideeën absoluut niet zijn gerealiseerd. Feitelijk heeft Gandhi gefaald; slechts zijn gedachten hebben de wereld veroverd.

Wat wilde Gandhi? Vrijheid, non violence, eenheid en lokale economieën. Gandhi vond dat Brits-Indië vrijheid moest verdienen. Pas indien gelijkheid van alle mensen en religieuze eenheid binnen Brits-Indië bereikt zouden zijn, zou onafhankelijkheid verdiend zijn. Op economische gebied pleitte hij voor regionale zelfvoorzienende economieën. Gandhi protesteerde altijd geweldloos om zijn doelen te bereiken.

Is Gandhi geslaagd? Onafhankelijkheid van Groot-Brittannië is gelukt, maar dit is gepaard gegaan met grof geweld en de splitsing van Brits-Indië in India en Pakistan. Hindoes en Moslims kregen beide een eigen staat. Precies wat Gandhi niet wilde is gebeurd. Ook heeft hij anderen niet kunnen overtuigen van zijn economische ideeën: India is de weg industrialisatie ingeslagen. Volgens Gandhi is dit geen vooruitgang.

Toch zijn er veel dingen waardoor mensen Gandhi als een voorbeeld zien. Hij geloofde in de kracht van het individu om verandering te realiseren. Hij zei ooit:

“Zoals opgeslagen warmte kan worden omgezet in energie, kan woede die beheerst wordt worden omgezet in een kracht die de wereld kan bewegen.”

Daarnaast geloofde hij in waarheid.  Hij zei:

“De spreuk ‘Waarheid is God’ prefereer ik  boven ‘God is Waarheid’. Want velen zijn vermoord in de naam van God, maar niemand is ooit vermoord in de naam van de waarheid.”

Of dit helemaal waar is betwijfel ik. Volgens mij is Socrates vermoord, omdat hij naar waarheid zocht. Ik vind Socrates en Gandhi lijken op elkaar; zij leefden beide hun eigen filosofie. Allebei streefden zij naar meesterschap over het zelf. Beiden waren praktisch filosofen, levenskunstenaars, morele kompassen, voorbeelden voor andere mensen. Gandhi stopte tijdens zijn leven meermaals religieus geweld door te gaan vasten en redde op deze manier vele levens. Toen hij werd vermoord, voelde iedereen zich verantwoordelijk. Het was een brute dood zoals hij waarschijnlijk gewenst had.

Indien je meer over Gandhi wilt weten, bekijk de documentaire The Road to Freedom of lees het blog Een paar lessen van Gandhi.

Ardvanderlinden

Sinds 2008 schilder ik samen met mijn broertje Roel van der Linden vlaggen van alle landen in alle landen met alle mensen. Het project ‘unity through identity’ is inmiddels 23 keer uitgevoerd in 15 landen. Grenzen, landen en identiteit ondervragen door middel van kunst blijft een goed concept om aan de beperktheid van de realiteit te ontsnappen. Of zoals Nietzsche zei: ‘We hebben de kunst om niet aan de waarheid te sterven”.

Doorgaan met het lezen van “Ardvanderlinden”